Golvbeklädnad

DEKTON-golv utgör ett bra alternativ för ytor med höga krav på prestanda och design, såväl inomhus som utomhus. Med DEKTONs revolutionerande egenskaper får projektdesignern total frihet att designa önskade format att arbeta med, och helt glömma sådana begränsningar man hittills varit tvungen att ta hänsyn till. Lösningen är perfekt för installation i kontorsbyggnader, bostäder och på ytor där mycket folk passerar och där hållbarhet och slitstyrka utgör två viktiga faktorer. Placeringen liknar plattsättning i traditionella format, men med fördelarna hos stora format.

EGENSKAPER

 • Format 320 cm x 144 cm.
 • Stort utbud av format.
 • Hög böjhållfasthet.
 • Frost- och upptiningsbeständighet
 • Tjocklekar på 8 mm, 12 mm och 20 mm beroende på arbetets krav.
 • Hög slitstyrka.
 • Utmärkt dimensionell stabilitet, mindre fogar.

TRAPPOR

Med DEKTON uppnås kontinuitet i golvytor på olika höjder. Det faktum att vissa färger har dekorationen i hela massan, tillsammans med de utmärkta mekaniska egenskaperna och det stora formatet, gör att det blir möjligt att utforma trappsteg utan gränser och utan avbrott. På så sätt uppnås helt enhetliga trappor och skräddarsydda ytor, såväl inomhus som utomhus.

EGENSKAPER SOM GÖR DEKTON TILL DET PERFEKTA TRAPPMATERIALET.

 • Format 320 cm x 144 cm.
 • Tjocklekar på 8 mm, 12 mm och 20 mm beroende på projektets art och krav.
 • Hög böjhållfasthet.
 • Möjliggör synliga kanter eftersom dekorationen finns i hela massan.
 • Låg porositet och bra underhåll och rengöring.
 • Hög slitstyrka.

INSTALLATIONSREKOMMENDATIONER Möjlighet att designa med stora format.

 • Val av tjocklek beroende på projektkrav.
 • Små fogar på 2 mm mellan plattor
 • Användning av lim rekommenderas med åtminstone CG2 (förbättrad cementbaserad fogmassa) enligt EN 13 888.
 • Kontrollera underlagets jämnhet innan Dekton placeras
 • Respektera byggnadens dilatationsfogar.
 • Följ tillverkarens rekommendationer vid installation.

GOLV MED DEKTON GRIP+

Med vår nya teknik Dekton Grip+, designat för områden som kräver halkfria ytor, modifierar vi nu på ett kontrollerat sätt Dekton-ytans struktur för att uppnå en homogen och enhetlig yta. Resultatet känns lika bekvämt som Dektons standardyta.