DEKTON är en sofistikerad blandning av de råvaror som används för att producera det allra senaste inom glas och keramik likväl den högsta kvaliten utav kvartsarbetsytor.

TSP – TEKNIK med sintrade PARTIKLAR

Dekton består av exklusiva "sintrad partikelteknologi", en högteknologisk process som representerar en accelererad version av den metamorfa förändring som natursten genomgår när den utsätts för höga temperaturer och tryck under tusentals år.
Sintrad partikelteknik syntetiserar ett verkligt innovativt förfarande från den mest avancerade teknikindustrin. Denna utveckling utgör ett tekniskt och industriellt genombrott vars förmåga är att alstra en ny process, ett revolutionerande material och en världsledande produkt.
Elektronmikroskopi ger oss möjlighet att till fullo uppskatta materialets noll-porositet, en följd av sintreringen och ultra-packningsprocessen som är exklusivt för DEKTON. Denna noll-porositet och avsaknad utav mikrodefekter, som annars orsakar spänningar eller svaga punkter, markerar skillnaden varför DEKTON skall väljas.

Dekton Färger

Dekton Fördelar

Dekton Galleri